Indkaldelse til generalforsamling i Trekroner Idrætsforening (28.9.)

Onsdag d. 28. september 2022 kl. 20.00 i Halmhuset på Munksøgård

(mødepligt for alle holdansvarlige)

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg til bestyrelsen (se vedtægt)
 9. Valg til forretningsudvalg (se vedtægt)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Posted in Uncategorized | Comments Off on Indkaldelse til generalforsamling i Trekroner Idrætsforening (28.9.)

Tilmelding til sæson 22-23

Der er nu åbnet for tilmelding til den kommende sæson for:

 • Badminton
 • Familiegymnastik
 • Løb
 • Unicykling
 • Workout
 • Nye åbninger:
  • Fodbold for voksne
  • Volleyball

Tilmelding sker on-line her: On-line tilmelding

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tilmelding til sæson 22-23