Vedtægter for Trekroner Idrætsforening

De senest vedtagene vedtægter er: Vedtægter af d. 27.2. 2019