Generalforsamling i TIF onsdag d. 27. oktober 2021

I Fælleshuset Ejermunken Munksøgård kl. 20.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag (indkomne forslag vil forud for mødet blive præsenteret på hjemmesiden)

7) Valg af kasserer

8 ) Valg til bestyrelsen. Holdansvarlige er fødte medlemmer af bestyrelsen. Herudover kan vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens øvrige medlemmer.

9) Valg til forretningsudvalg. Blandt bestyrelsens medlemmer kan vælges op til fem forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget består af formand, kasser og op til tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt

Kærlig hilsen

Pia Bille, formand for TIF

Workout

Holdet mandag kl. 19 til 20 er overtegnet.

Der er fortsat ledige pladser på holdene mandag kl. 20 til 21 og torsdag kl. 18 til 19.30

Rettelse på annonceret tid for work-out

Kære deltager på workouthold

TIF skal beklage at der er meldt forkert ud vedr. træningstid torsdag.

Den korrekte tid er 18.00 til 19.30.

Det er nu rettet på hold-beskrivelsen, mens det har altid stået rigtigt i Conventus (tilmeldingssystemet)

Kh Pia

Der er åbnet for tilmelding til alle holdene

Der er nu – fra d. 7.7. – åbnet for tilmelding til alle holdene.

Badminton har åbnet fra d. 26.7. kl. 14:30

Nye vedtægter

Trekroner Idrætsforening har fået nye vedtægter. Vedtægterne er godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 27. februar 2019. De kan læses her:

2019.02.27-vedtagene-vedtægter