Ændring til vedtægtsforslag

Der er ændringer til forslag til ændringer jf. dagsorden til generalforsamling.
Den nye tekst er vedlagt dagsordenen.

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Trekroner Idrætsforening – TIF

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 20.00 i

fælleshuset Ejermunken på Munksøgård

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens og de holdansvarliges beretning
 3. Beslutning om vedtægtsændring*
 4. Forslag til funktionsbeskrivelse for holdansvarlige*
 5. Regnskab til godkendelse**
 6. Beslutning om ændring af regnskabsår, så det følger sæsonen (i 2017 aflægges derfor regnskab efter ½ år)
 7. Beslutning om budget for første halvdel af 2017 og fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
 10. Valg af holdansvarlig med ansvar for oprydning af genstande, der tilhører TIF
 11. Valg af holdansvarlig der i forhold til børneaktiviteter følger op på indhentning af børneattester
 12. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 13. Evt.

*markerede dokumenter findes på TIF’s hjemmeside www.trekronerif.dk, se linksene nedenfor.

Vedtaegter – general2017

Holdansvarlige 2017

** Der kan aftales adgang til det revidere regnskab ved henvendelse til foreningen, regnskabet fremlægges ved generalforsamlingen

Venlig hilsen bestyrelsen v. Pia Bille

Tilmelding til workout i forårssæson 2017

Der er åben for tilmelding.

Klik her og se beskrivelse af aktivitet.