Workout kører igen

Spejlsalen åbner igen d. 2. november, så vi kan komme i gang igen. Grundet COVID-19 må vi kun være 10 deltagere på hvert hold incl. instruktøren.

I får en mail med oversigt over, hvem der har træningstid hvornår. Hvis I ikke modtager en mail, kan den rekvireres ved at skrive til pib@regionsjaelland.dk

 

Retningslinjer vedr. COVID-19 i TIF

Der er indført nye restriktioner for at begrænse risiko for smitte med COVID-19.

TIF følger retningslinjerne som er tilgængelige på Kulturministeriets hjemmeside.

De nye restriktioner betyder at alle medlemmer over 12 år skal bære mundbind, når man ankommer til hallen og bevæger sig rundt uden for træningslokalerne – i foyeren, på trappen osv.
Mundbindet kan tages af under selve træningen. Der er ikke håndsprit tilgængeligt i hallen. Det skal medbringes til eget forbrug.

De nye restriktioner betyder at aktiviteter kan være aflyste eller at deltagerantallet kan være reduceret. TIF refunderer ikke kontingent i den anledning. Evt. sparede midler vil indgå i budgettet for den kommende sæson.

Deltagelse i den kommende Generalforsamling, på onsdag

Pga. de seneste anvisninger fra sundhedsmyndighederne, kan vi kun samles op til 10 personer til generalforsamlingen på onsdag. Derfor kan kun en aktivitetsleder for de 9 aktiviteter deltage fysisk. Andre der er interesseret i at deltage i generalforsamlingen kan skrive til Paolo/eller mig (skriv til kassereren@trekronerif.dk så vi begge to får mailen)  og få tilsendt et link med en instruks.

Aflysning af aktivitet i spejlsalen i resten af oktober måned

Brandmyndigheden har forbudt brug af spejlsalen, fordi branddørene til den udvendige balkon er defekte og skal skiftes. Vi var desværre ikke vidende om lukningen af spejlsalen i går aftes, hvor mange workoutdeltagere gik forgæves. Det er vi ærgerlige over at I/vi  måtte opleve.

Aktiviteterne er aflyst både i uge 43 og 44. Dvs. resten af oktober måned.

Aflysningen gælder alt træning mandag, torsdag og søndag i begge uger.

Vi regner med at kunne begynde træning igen i uge 45, men tjek hjemmesiden før I tager afsted. Der vil være en opdatering, hvis der alligevel ikke bliver åbnet i uge 45.

Venlig hilsen – på vegne af TIF – Pia Bille

 

Generalforsamling i Trekroner Idrætsforening

Onsdag d. 28. oktober kl. 20.00 på Munksøgaard i Ejermunkens fælleshus (Munksøgård 21A)

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (regnskab) for det forløbne år til godkendelse: link

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse: link

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand

9) Valg til bestyrelsen*

10) Valg til forretningsudvalg**

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

12) Eventuelt

*Holdansvarlige er fødte medlemmer af bestyrelsen. Herudover kan vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens øvrige medlemmer.

** Blandt bestyrelsens medlemmer kan vælges op til fem forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget består af formand, kasser og op til tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Budget for 2020-21 er sammen med regnskab for 2019 under Budgetter

Der er åbnet for tilmeldinger til basketball for 2020/21

Det er fra nu muligt at tilmelde sig basketball for sæsonen 2020-21.
Se detaljer under Basketball, Trekroner Tornados

Tilmeldingen sker on-line her

Nye vedtægter

Trekroner Idrætsforening har fået nye vedtægter. Vedtægterne er godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 27. februar 2019. De kan læses her:

2019.02.27-vedtagene-vedtægter