Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Trekroner Idrætsforening – TIF

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 20.00

Linkøpingvej 245 (hos Pia)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens og de aktivitetsansvarliges beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent for kommende sæson
  5. Valg af formand 
  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
  8. Evt.

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen v. Pia Bille

Nyt hold: lørdagsfodbold

Lørdagsbold for voksne (15+ år) kan nu spilles på Trekronerhallen lørdag aften fra kl. 20-22.

Vi spiller frem til slutningen af maj.

Kontingentet er 200 kroner for en sæson.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere,
Venlig hilsen, Mohammad Alaabudi, tlf. 5376 6969

Løbeklub 2018-19

Tilmelding til løbeklub 2018-19 er åben.

Info om aktiviteten kan læses her.

Tilmeldingen er on-line, her

Tilmelding til volleyball åbner på mandag d. 6. august

Volleyball starter allerede d. 13. august.

Tilmelding af nye medlemmer starter på mandag d. 6. august.

Tilmelding til næste sæson – alle aktiviteter

For alle aktiviteterne, som ikke allerede har gjort det, åbnes der for tilmelding til næste sæson i uge 33 (fra d. 13. august).

Vi håber at se jer alle igen.

På vegne at bestyrelsen, venlige hilsen, Pia Bille

Tilmelding til Basket Tornados, Workout, og Familiegymnastik

Der er åbnet fra i dag d. 25.6.  for tilmelding til Basket, Workout og Familiegymnastik.

Se holdbeskrivelsen for Basket, Workout og Familiegymnastik.

Tilmeld dig on-line her.

På gensyn, Trekroneridrætsforening

Dans for sjov – Ny sæson 2018-19

Der er åben for tilmelding til Dans for sjov – 2018-19

Klik for at se beskrivelse af aktiviteten her.

Tilmelding her online.

Venlig hilsen, TIF