Indkaldelse til generalforsamling i Trekroner Idrætsforening (28.9.)

Onsdag d. 28. september 2022 kl. 20.00 i Halmhuset på Munksøgård

(mødepligt for alle holdansvarlige)

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg til bestyrelsen (se vedtægt)
 9. Valg til forretningsudvalg (se vedtægt)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.