Generalforsamling i Trekroner Idrætsforening

Onsdag d. 28. oktober kl. 20.00 på Munksøgaard i Ejermunkens fælleshus (Munksøgård 21A)

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (regnskab) for det forløbne år til godkendelse: link

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse: link

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand

9) Valg til bestyrelsen*

10) Valg til forretningsudvalg**

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

12) Eventuelt

*Holdansvarlige er fødte medlemmer af bestyrelsen. Herudover kan vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens øvrige medlemmer.

** Blandt bestyrelsens medlemmer kan vælges op til fem forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget består af formand, kasser og op til tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Budget for 2020-21 er sammen med regnskab for 2019 under Budgetter

This entry was posted in Nyhed. Bookmark the permalink.

Comments are closed.