Generalforsamling i Trekroner Idrætsforening tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30

i fælleshuset, Ejermunken Munksøgård

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (regnskab) for det forløbne år til godkendelse, vedlagt

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, vedlagt

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag, såfremt sådanne fremsættes

7) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg til bestyrelsen. Holdansvarlige er fødte medlemmer af bestyrelsen. Herudover kan vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens øvrige medlemmer.

10) Valg til forretningsudvalg. Blandt bestyrelsens medlemmer kan vælges op til fem forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget består af formand, kasser og op til tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

12) Eventuelt

Venlig hilsen Pia Bille – formand

This entry was posted in Nyhed. Bookmark the permalink.

Comments are closed.