Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i TIF samt efterfølgende bestyrelsesmøde om planlægning af ny sæson

Generalforsamling og efterfølgende bestyrelsesmøde foregår på Munksøgaard, Ejermunkens fælleshus onsdag d. 27. februar kl. 19.00

Ved generalforsamlingen d. 31. oktober 2018 blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling primo februar 2019 og behandle forslag til nye vedtægter.

Baggrunden for beslutningen er, at det ved generalforsamlingen måtte konstateres, at der ikke kunne dannes en bestyrelse efter de eksisterende vedtægter. Referat af generalforsamlingen findes her.

Forslag til nye vedtægter findes her og  revideret funktionsbeskrivelse for holdansvarlige findes her.

Budgetterne er alle samlet under “Forening > Budgetter

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

1. Gennemgang af forslag til nye vedtægter samt begrundelse herfor v. formanden

2. Godkendelse af forslag til nye vedtægter

3. Evt.

Dagsorden for bestyrelsesmøde til planlægning af ny sæson

1. Status fra alle holdansvarlige vedr. egne aktivitet, herunder ønsker til haltider de to kommende sæsoner.

Alle holdansvarlige forudsættes at deltage i bestyrelsesmødet eller at sikre, at en suppleant fra egen aktivitet deltager.

2. Beslutning om de haltider, der søges for de to kommende sæsoner

3. Evt.

This entry was posted in Nyhed. Bookmark the permalink.

Comments are closed.