Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Trekroner Idrætsforening – TIF

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 20.00

Linkøpingvej 245 (hos Pia)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens og de aktivitetsansvarliges beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent for kommende sæson
  5. Valg af formand 
  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
  8. Evt.

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen v. Pia Bille

This entry was posted in Nyhed. Bookmark the permalink.

Comments are closed.